Extra vänstermeny

Nyheter RSS för Nyheter

Ny webbutik för Excent AB

Ny hemsida för Excent
2012-05-06

Köpvillkor Excent Aktiebolag

 

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset exklusive frakt.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar.
I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke,
priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie,
varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas,
förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Garantier och service

Iakttagelser om brister eller oegentligheter i leveransen skall anmälas Excent Aktiebolag senast 7 dagar efter det att varorna har levererats till kund. Om sådan anmälan inte görs förlorar han rätten till reklamation.

Excent Aktiebolags ansvar för skador om felaktiga leveranser omfattar på sin höjd, värdet av varan. Några krav på defekter, oavsett art skallanmälas inom tolv (12) månader från tidpunkten för leveransen. Excent Aktiebolag är skyldig att inom rimlig tid, erästta leverans av varor. Excent Aktiebolag är dock inte skyldig, på grund av fel, att betala ersättning eller skadestånd av något slag. Excent Aktiebolag skall mot kund under inga omständigheter vara ansvarig för direkt förlust eller rörelseförlust, förlust av vinst eller inderekt skada eller följdskada.

I de fall som Excent Aktiebolag accepterar att varor kan retuneras, skall kunden omedelbart, inom 10 dagar, eller efter överenskommelse, se till att varorna är i besittning av Excent Aktiebolag. Varorna ska då vara oskadd, Kunden bär ansvaret att se till att varorna är förpackade på ett tillfredsställande sätt så att transportskador inte uppstår.

Excent Aktiebolag ansvarar inte för skador orsakade av kund, inklusive montering, såvida inte skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet av Excent Aktiebolag. Oberoende av tidigare sagts, skall emelertid Excent Aktiebolag inte i något fall vara ansvarig för ekonomisk förlust, rörelseförlust, förlust av tid, utebivien vinst, följdskador eller annan indirekt skada, inklusive men inte begränsat till, förlust till följd av köparens rättsliga relation till tredje part. Köparen är skyldig, utan oskäligt dröjsmål, anmäla Excent Aktiebolag skriftligen där köparen får kännedom av händelse, eller anspråk från tredje part om en skada uppstått av de inköpta varorna, eller att det finns en chans att en sådan skada kommer att inträffa.

 

Privat Policy

"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter/företagsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@excent.se

Leveranser

Från fabrik / Ex Works (Incoterms 2000)

Ansvaret för Excent Aktiebolags produkter upphör och risken för varorna övergår till kunden så snart varorna har skickats för transport till kunden. Således har Excent Aktiebolag inget ansvar för skador på gods osm uppstått under transporten, om inget annat har avtalats.

Excent Aktiebolag ansvar inte mot kund för kostnader som uppstår vid leveransförsening.

Köparen har rätt, om inte leverans enligt den uppsktattade leveranstide sker, anmäla Excent Aktiebolag skriftligen och kräva en slutlig tidsfrist på minst tio (10) arbetsdagar från tidpunkten för mottagandet av anmälan.

Kund står själv för försäkring (transportförsäkring) från Excent Aktiebolag.

 

Ej uthämtade paket

Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

right